Bruggen

Het leveringsprogramma van Janson Bridging omvat verschillende brugsystemen. Janson Bridging heeft alle brugsystemen in eigen huis ontwikkeld en doorontwikkeld. De tijdelijke modulaire brugsystemen bestaan uit in lengte en breedte te koppelen plaatliggerbrug systemen, slanke in breedte te koppelen balkbrug systemen, maatwerk vakwerkbrug systemen, en doorontwikkelde- en hybride paneelbrug systemen. Alle brugoplossingen zijn te leveren en te installeren op afmetingspecificatie van onze opdrachtgevers. van lichte fits- en voetgangersbruggen tot zwaarverkeersbruggen in grote overspanningen tot wel meer dan 100meter. Alles geleverd en voorzien met technische tekeningen, berekeningen volgens laatste Eurocode, en voorzien van CE keurmerk.


Balkbruggen

Janson’s Balkbrug secties (code JSK) zijn ontworpen voor tijdelijke en permanente toepassingen waar een bruglengte tot maximaal 21 meter voor algemeen verkeer gewenst is. Vanwege het bijzondere koppelsysteem en de geïntegreerde hijsogen kunnen de voor gemonteerde Janson Balkbruggen snel worden geïnstalleerd, wat tijd en geld bespaart. De slankheid van de bruggen vermindert de noodzaak van lange opritten. De Janson Balkbrug is het ideale systeem om te plaatsen over een bestaande weg of watergang op het moment dat de capaciteit van de bestaande brug (tijdelijk) onvoldoende is. De Janson Balkbrug voldoet aan de Eurocode.

Verder 


Plaatligger bruggen

Janson’s plaatligger bruggen (code JSB) zijn ontworpen voor tijdelijke en permanente toepassingen, met name in gebieden met veel verkeer, waar vrije overspanningen tot 40 meter gewenst zijn. Janson’s plaatligger bruggen zijn ontworpen en vervaardigd uit het oogpunt van een snelle en eenvoudige montage. De brugsecties worden vervoerd naar de bouwplaats, geplaatst en gemonteerd met bouten en samengesteld tot een complete brug in een minimale bouwtijd. De secties kunnen in lengte- en dwarsrichting worden gekoppeld en bieden een enorme variatie in mogelijke overspanningen en wegbreedtes.

Verder 


Paneel bruggen

Janson Paneel Brug systeem (code JPB) is ontworpen voor tijdelijke en permanente toepassingen, waar een overbrugging met een overspanning tot 80 meter (262ft) voor algemeen verkeer is gewenst. Het systeem is gebaseerd op het originele Bailey-brug concept met behulp van samengestelde liggers, opgebouwd uit modulaire panelen. De afzonderlijke onderdelen zijn ontworpen om met gebruik van lichte gereedschappen te worden samengesteld, waardoor de installatie van de paneelbrug op plekken kan plaatsvinden die ontoegankelijk zijn voor zware voertuigen en zware kranen.

Verder 


Vakwerk bruggen

Janson Vakwerk ligger brugsysteem (code PSB) is een brug, bedoeld voor definitieve toepassingen, die in het bijzonder is ontwikkeld voor landelijke gebieden waar de infrastructuur en transportmogelijkheden beperkt zijn, voor calamiteiten (overstromingen, aardbevingen) en voor vredesoperaties. Door zijn uiterlijk, in combinatie met de hoge kwaliteit van de constructie, blijkt dit brugsysteem in toenemende mate een ideaal te zijn voor permanente oplossingen in ontwikkelingslanden.

Verder 


Voetgangers bruggen

Janson’s Modulaire Voetgangerbruggen bestaan uit twee systemen: de Janson Voetgangers Paneelbrug en de Janson Voetgangers Vakwerk brug

Janson Voetganger Paneelbrug-systeem (Code JPB-Ped) is bedoeld voor tijdelijke en permanente toepassingen waar lichtverkeersbruggen met een overspanning tot 61 meter gewenst zijn. Op plaatsen waar geen telekraan kan komen, kunnen de bruggen worden gelanceerd met de standaard lanceermethode.

Janson’s voetgangers Vakwerk brugsysteem (Code PSB-Ped) is ontworpen voor permanente toepassingen waar voetgangersbruggen met overspanningen tot 48 meter gewenst zijn. Het Voetgangers Vakwerk brugsysteem is een modulair systeem waarvan de lengte van de velden is opgebouwd met behulp van standaard uitwisselbare componenten in modulaire lengtes van 4,0 meter. Alle onderdelen worden bevestigd met behulp van standaard bevestigingsmiddelen.

Verder 

Delen