Gebruikersvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Janson Bridging (http://www.jansonbriging.be).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Janson Bridging betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Janson Bridging.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Janson Bridging berusten bij Janson Bridging. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Janson Bridging is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Janson Bridging, info@jansonbridging.be.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Janson Bridging geeft Janson Bridging geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Janson Bridging.

Janson Bridging kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Janson Bridging, de onmogelijkheid de website van Janson Bridging te gebruiken, uit de levering van diensten door Janson Bridging of het gebrek aan levering van diensten door Janson Bridging.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Janson Bridging wordt regelmatig bijgewerkt. Janson Bridging behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Janson Bridging te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 8 januari 2016.

Delen